CISSELL Laundry DRYER

Còn hàng

0904 676 966
( 0903 402 588 )

CISSELL  Laundry DRYER
MODEL NO: L36URD30E
Capacity: 50 LB (pound) = 22.6796185 kilogram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Máy Sấy Quần Áo CISSELL
MODEL: L36URD30S
Công Suất Sấy: 50 LB
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Liên Hệ: 0904 676 966
YouTube: https://bit.ly/2KpedF3
Facebook: https://bitly.vn/93d7