UNIMAC UX75

Còn hàng

Model No: UXN305PNHQU1P01
Capacity: 75/30,4  lbs/kg
Made in   Belgium
---------------------------
Máy giặt công nghiệp của Mỹ 
Được sản xuất tại Vương Quốc Bỉ
Công suất giặt 30,4 kg/lần.
---------------------------
Liên Hệ: 0904 676 966

0904 676 966
( 0903 402 588 )

UNIMAC UX75