Van xả 3" (76.2mm) 230V 50-60Hz

Còn hàng

Van xả 3" (76.2mm) 230V 50-60Hz Giá = 0904 676 966 ------------------------------------------------ Depend-O-Drain-Made In USA Model: MDB-O3 P/N:33581620 Motor: 230V 50-60Hz

0904 676 966
( 0903 402 588 )

Van xả 3" (76.2mm) 230V 50-60Hz
Giá = 0904 676 966

------------------------------------------------

Depend-O-Drain-Made In USA
Model: MDB-O3
P/N:33581620
Motor: 230V 50-60Hz