Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn ghé thăm Website chính thức của Công ty Máy giặt công nghiệp Hùng Vương!

Để sử dụng Website này, chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu kỹ những Điều khoản sau về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Công ty Máy giặt công nghiệp Hùng Vương.

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì tài nguyên nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Hùng Vương chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên Website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên Website tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

MỤC LỤC

1. Khái niệm

2. Quyền sở hữu trí tuệ

3. Quyền và trách nhiệm của Hùng Vương

4. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

5. Miễn trừ trách nhiệm

6. Điều khoản chung

1. Khái niệm

Website (hay còn gọi là trang Web) này là trang thông tin điện tử chính thức của Công ty Máy giặt công nghiệp Hùng Vương.

Điều khoản sử dụng là trang nội dung này, sau đây gọi tắt là Điều khoản.

Tài nguyên Website là trang Web này và tất cả nội dung của Website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thông tin, tư liệu hình ảnh, bản thiết kế, đồ họa, giao diện, tệp âm thanh, phim,... 

Người sử dụng là tất cả những người có thể truy cập vào Website này để xem và sử dụng Website hoặc tài nguyên trên Website, trong Điều khoản có thể được xưng hô là “Bạn”.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web này và tất cả tài nguyên trên website đều thuộc bản quyền của Máy giặt công nghiệp Hùng Vương hoặc bên thứ ba cấp phép cho Máy giặt công nghiệp Hùng Vương. Bản quyền của Hùng Vương được thể hiện trên website bằng dòng chữ “© Bản quyền thuộc về Máy giặt công nghiệp Hùng Vương”.

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty... đều thuộc quyền sở hữu của Hùng Vương và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng và trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép xuất bản bất cứ tài nguyên nào vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Hùng Vương là xâm phạm quyền của Hùng Vương. Chúng tôi có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

3. Quyền và trách nhiệm của Hùng Vương

Hùng Vương có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Hùng Vương có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên Website.

Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Hùng Vương. Theo đó, Hùng Vương không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Hùng Vương. Hùng Vương cam kết bảo mật tối đa thông tin cá nhân của người dùng.

>>> Xem thêm Chính sách bảo mật.

Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Hùng Vương không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng.

Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, Hùng Vương được phép sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

Ngoài ra, khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ cụ thể, bạn và Hùng Vương sẽ phụ thuộc vào Hợp đồng, các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ quyết định.

4. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Người sử dụng có quyền xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: '©2015 Bản quyền thuộc về Máy giặt công nghiệp Hùng Vương.”

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của Hùng Vương; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Hùng Vương.

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Hùng Vương và/hoặc các đơn vị trực thuộc/nhân viên của Hùng Vương không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì nên ngừng truy cập/sử dụng thông tin trên website.

5. Miễn trừ trách nhiệm

Khi bạn đồng ý sử dụng Website này, bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Hùng Vương và/hoặc các đơn vị trực thuộc/nhân viên của Hùng Vương không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ Website, bạn chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên mang tính tham khảo.

Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.

Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Hùng Vương sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.

Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.

Website của Hùng Vương có thể kết nối tới các website của các hãng thứ ba, và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của Hùng Vương.

Chúng tôi​ không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn nên xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.

6. Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Hùng Vương luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng chưa chính xác, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Hùng Vương.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Hùng Vương và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin/tài nguyên trên website. Hùng Vương có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

 

Công ty Máy giặt công nghiệp Hùng Vương

Địa chỉ: Số 74 Quốc lộ 5, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Tổng đài: 1800 1231 (miễn phí cước gọi)

Số điện thoại: 0904 676 966 - 0903 402 588

Website: https://maygiatcongnghiepcu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/maygiatcongnghiep/