Giao máy giặt công nghiệp Sanyo chân mềm đến Homestay ở Quảng Ninh

Video

Giao máy giặt công nghiệp Sanyo mặt vát, chân mềm cho Homestay ở Quảng Ninh

Đăng bởi: Hùng Vương 03  |   07/08/2020

Máy giặt công nghiệp Sanyo mặt vát, đời mới, chân mềm 

 

LIÊN HỆ

Công ty Máy giặt công nghiệp Hùng Vương

Địa chỉ: Số 74 Quốc lộ 5, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Số điện thoại: 0904 676 966 - 0903 402 588

Website: https://maygiatcongnghiepcu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/maygiatcongnghiep/

Viết bình luận:

Bình luận tối đa 500 ký tự