UNIMAC UW-50LB

Còn hàng

Máy giặt công nghiệp UNIMAC UW-50LB Công suất giặt 23Kg / Lần giặt Giá = Liên Hệ: 0904 676 966 ----------------------------------- YouTube: https://bit.ly/2KpedF3 Facebook: https://bitly.vn/aa0g Website: https://maygiatcongnghiepcu.vn/

0904 676 966
( 0903 402 588 )

Máy giặt công nghiệp UNIMAC UW-50LB
Công suất giặt 23Kg / Lần giặt
Giá = Liên Hệ: 0904 676 966
-----------------------------------
YouTube: https://bit.ly/2KpedF3
Facebook: https://bitly.vn/aa0g
Website: https://maygiatcongnghiepcu.vn/